Zakaj je ČRNI PETEK, črni petek?


Najstarejša znana uporaba "črnega petka" je na dan po zahvalnem dnevu in se je pojavila v reviji Factory Management and Maintenance za november 1951 in ponovno leta 1952. Tu se je nanašala na prakso, da so zaposleni množično prijavljali bolniški stalež na dan po Zahvalnem dnevu, da bi imeli štiri proste dni.